Våra mötesprotokoll

För dig som är medlem och inte kunde komma på ett möte eller är intresserad av vad som beslutades på ett styrelsemöte.
Här finns dokumenten samlade. Uppdateringar kommer att ske genom de kommunikationskanaler vi vanligtvis använder.

Dokumenten är sparade i .pdf format.