Styrelsen 2017.08.16

Styrelsen består av

- Ordförande: Niels Holmgaard, 0705340546
niels.holmgaard@milesolution.se

- Sekreterare: Stefan Aurusell, 073 985 4909
stefan@aurusell.se

- Kassör: Björn Lännström

Övriga ledamöter

- Mattias Lindgren

- Vakant

Revisor

Lars Thorgren