Styrelsen

En ny styrelse tillträder varje år på ett årsmöte.
Årsmötet sker Torsdag v8 och kallelse sker senast Torsdag v5.

Du kan kontakta hela styrelsen via epost till info@listvastramalardalen.se.
Du kan även kontakta en enskild person enligt listan nedan.

För mer information: Stefan Aurusell [0739854909]

Styrelsen består av

- Ordförande: Niels Holmgaard [0705340546]
ordforande@listvastramalardalen.se
- Sekreterare: ?
sekreterare@listvastramalardalen.se
- Kassör: Åse Verner
kassor@listvastramalardalen.se

Övriga ledarmöter

Stefan Aurusell [0739854909]
stefan@aurusell.se
Latte Karlsson
latte.karlsson@swipnet.se

Revisor

Lars Thorgren