Bli medlem

Just nu, 2017 håller vi på att omvandla föreningen till ett Makerspace.
Du är mycket välkommen att vara med i detta äventyr.
Vvi vill dock inte ta upp några fler medlemsavgifter förrän vi verkligen vet att vi kan starta ett MS.

Skicka ett mail till Stefan Aurusell på mail: stefan@aurusell.se så kommer vi tillbaka så snart planerna blir lite mer tydliga.