Länkar

Finansiering

ALMI
Almi har som mål att idéer kommersialiseras så att det blir fler livskraftiga företag.

Carnegiestiftelsen
Stiftelsen får i andra hand (efter belöningar) utdela anslag till stöd för sådan vetenskaplig forskning samt sådan undervisning och utbildning som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser.

ESBRI
Står för entreprenörskaps- och småföretagsforskning

Industrifonden
Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med internationell tillväxtpotential.

Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Oberoende forskning om näringslivets utveckling i och utanför Sverige

Kunskapsförmedlingen
Samlingsplats för svensk forskning inom produktframtagning

Länsstyrelsen
Välj län på startsidan. Dropplistan nedtill, höger kolumn.

Svenska Riskkapitalföreningen
branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden.

Tillväxtverket
Att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

Vinnova

Exportrådet
Finansiering av internationella affärer

Lagar m m

SIS
SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem.

Marknadsbedömning

Företagarna
verkar för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.
Företagarna presenterar i rapportform analyser, fakta och egna undersökningar.

Företagsfakta
ett informationsverktyg där främst företag kan hitta nya leverantörer, kunder och samarbetspartners.

Konkurrensverket
myndigheten för konkurrens och upphandling.

Kompass
Hitta nya kunder och skapa affärsmöjligheter

Bizzbook
Hitta beslutsfattare och företag i Sverige

Nätverk

Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA

Innovationsnätverk

Rättsskydd

Svenska uppfinnareföreningen

Rådgivning

Almi Företagspartner

Connect Sverige
Du träffar experter från näringslivet som genom kostnadsfria insatser hjälper dig att hitta rätt fokus och paketera dina idéer.

Exportrådet

Nyföretagarcentrum
Starta eget företag

Starta Eget

Svensk Industridesign

Svenska Industrins Patentingenjörer

Teknikbedömning

Hjälpmedelsinstitutet
Ett nav inom området hjälpmedel och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Idéum
Uppfinnarskola

Google Pantent search

International Patent Classification (IPC)

Patentdatabasen Esp

Patent o Registreringsverket, PRV

Patentdatabasen USPTO

Patentdatabasen Nordiska patent

Patentdatabasen PAJ

Science Center (För nyfikna i alla åldrar. Hus fullt av upptäckarglädje och aha-upplevelse.)

Faktotum

Tom Tits Experiment

Flygvapenmuseum

Naturhistoriska Riksmuseet

Teknorama Tekniska muséet

Nordiska Science Center förbundet

Ungdom o forskning, skolan

Förbundet unga forskare

Finn Upp
Ett hjälpmedel för alla lärare i skolår 6-9 som vill väcka elevernas lust att upptäcka.

Uppslagsverk

Wikipedia
Den fria encyclopedien som alla kan redigera

Lexin
Lexin står för lexikon för invandrare och startades av Statens institut för läromedel och Statens invandrarverk.
Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns t.ex. inte facktermer eller mer ovanliga ord.

Svenska akademins ordbok

Encyclopaedia Britannica
Engelskspråkigt uppslagsverk

Lexikon för svenska synonymer

Terminologicenter, TNC
Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

TT-språket
En samling skrivregler till hjälp för alla som skriver.

Online ordbok
Portal med översättningar, synonymer, verbformer och mycket mer

Referensboken
Uppslagsverk, språklexikon, ordböcker, kartor, tidningar, och olika ämnesguider