Vi behöver ett Makerspace i västra mälardalen!

”Alla” tycks vara överrens om att entreprenörer och innovatörer är Sveriges framtid. Mängder av skattemedel satsas på att hjälpa dem som har hållbara produktidéer. I och för sig bra men vi glömmer processen mellan problem och lösning. Människor föds inte till problemlösare, det är snarare en talang på samma sätt som med sport eller musikalitet. Frågan är var vårt samhälle fångar upp och stimulerar den blivande uppfinnaren? Vart hittar han problemen som behöver en lösning, eller de likasinnade som också tycker att det är kul att mixtra? Varken sporthallen eller kulturhuset fånga upp den typen av talang. Lösningen finns i konceptet Makerspace som är just en fysisk plats där uppfinnare träffas och har roligt. Förutom plats för föredrag och diskussion behövs en verkstad. Verkstadens inredning kommer, i likhet med sporthallar och kulturhus att utformas beroende på användarna. Det kan vara bearbetning av trä, plast och metal men troligen finns där […] Läs mer »