Vi behöver ett Makerspace i västra mälardalen!

”Alla” tycks vara överrens om att entreprenörer och innovatörer är Sveriges framtid.
Mängder av skattemedel satsas på att hjälpa dem som har hållbara
produktidéer. I och för sig bra men vi glömmer processen mellan problem och
lösning.

Människor föds inte till problemlösare, det är snarare en talang på samma
sätt som med sport eller musikalitet.
Frågan är var vårt samhälle fångar upp och stimulerar den blivande
uppfinnaren? Vart hittar han problemen som behöver en lösning,
eller de likasinnade som också tycker att det är kul att mixtra? Varken
sporthallen eller kulturhuset fånga upp den typen av talang.

Lösningen finns i konceptet Makerspace som är just en fysisk plats där
uppfinnare träffas och har roligt.
Förutom plats för föredrag och diskussion behövs en verkstad. Verkstadens
inredning kommer, i likhet med sporthallar och kulturhus
att utformas beroende på användarna. Det kan vara bearbetning av trä, plast
och metal men troligen finns där också en plats för lödkolvar, oscilloskop
och diverse kemikalier och mikroskåp.

Några länkar som ger en vink om vad det handlar om:
http://nojesguiden.se/webbtv/foreningsliv/makerspace
Video om Stockholm MS
http://www.makersofsweden.se/
En startpunkt för svenska MS
http://www.kidshackday.com/
kolla gärna både ”Have a lock” och den under

Idag finns över 2000 Makerspace i världen och ett halvt dussin i Sverige, de flesta i storstäder. Hur blir det med glesbygden om detta bara händer i storstäder?
Du kommer väl på årsmötet!