2 miljoner till idéer

2 miljoner till idéer som skapar nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet

Alla har rätt att leva ett fritt och självständigt liv oavsett fysiska förutsättningar och oavsett ålder.
Jimmy Dahlstens Fond vill hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga idéer som skapar

Nya möjligheter personer med nedsatt rörlighet. Målet är att stödja projekt som, om de förverkligas, kan hjälpa många människor till en bättre livskvalitet.

Fonden förvaltar ett kapital på 10 miljoner kronor och delar årligen ut upp till två miljoner kronor. Medlen delas ut inom de tre kategorierna innovation, kunskap och engagemang.

Ansök http://www.jimmydahlstensfond.se/Ansok-nu/index.html
Läs mer http://www.jimmydahlstensfond.se/
http://uppfinnare.se