Innovationer i Västra Mälardalen

 

leader_loggaEU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färglogga_mini

Leader förstudie.
Den 2a juni 2017 beviljade LAG-Leader Sörmland ca 50.000 kr till en förstudie:
”undersöka realismen i att starta ett Makerspace i ett glesbefolkat område. 
Projekttid ca 6 månader under sommaren 2017.”
Jordbruksverkets slutgiltiga godkännande kom den 8 februari 2018!
Vi håller nu på att avsluta denna förstudie och resultatet blir:
JA, DET GÅR ATT HA MAKERSPACE I GLESBYGD!!

 Vet du inte vad ett Makerpace är?? Ta en stund och kolla om detta är något för dig.

Kort beskrivet är MS en verkstadsliknande plats där människor gör saker.
Vad man gör i ett MS bestäms helt av föreningens medlemmar.
Man börjar med en tom lokal och i den skapar  någon något som hen är intresserad av.
Vartefter andra medlemmar kommer med andra intressen bygger man vidare tillsammans.
Det brukar heta att man kommer för verktygen men stannar för människorna.

Förutom verkstad är det också mycket ”snackande”.
Arrangerade presentationer men främst som möten mellan olika kunskaper och intressen.

Nog med text. Här kommer ett antal länkar till några av de ca 1400 MS som finns i världen.

Stockholms MakerSpace. ( 9 min,  4 år gammalt gammal. De har ny lokal nu)  
https://www.youtube.com/watch?v=0dY2g1MAUKQ&feature=youtu.be&list=PLSzUxPaz5YMd1hv4Ou6ME0AJkXwA_UxsB

Äldre och ”tyngre” MS i USA (3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=gmdk0PRjMh0

Och för de yngre börjar det komma prova-på-dagar: Kidshackday
Stockholm 2013 (2 min)
https://www.youtube.com/watch?v=5HS2aZylnq0
Stockholm 2016 (2,5 min)
https://www.youtube.com/watch?v=NAYQZ68pAg0
Moskva 2014 (1 min)
https://www.youtube.com/watch?v=ZDuVzGBOv80

Har man gjort något vill man ju visa upp det. Då arrangerar man ”Maker Fair”:
Stockholm mini-Makerfair i sammarbete med Tekniska museet (1 min).
https://www.youtube.com/watch?v=kqYoP75BfDQ

Kort kul inslag från Obama och MakerFair i Vita huset (1 min).
https://www.youtube.com/watch?v=e53UPiFDH0k

Kina Maker Faire Shenzhen 2016 (2 min)
https://www.youtube.com/watch?v=hjNi_bKO5ls

De senaste åren har även  universitet och bibliotek börjat bygga Makerspace
New Jersey 2014 (2 min)
https://www.youtube.com/watch?v=zZE8nCABAX4
Plymouth Community Schools libary Makerspace 2014 (3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=atitAC2VLCk&list=PLwrt0pwMw5Mv0WOKBvrIfwuws5utlgQb8

Och varför bara några timmar i taget? Varför inte ett internationellt möte?
MakerCamp. En ny spännande företeelse.
Berlin 2014 (3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=HD2THaHnT7I

Och så en bild som visar historien.
OBS, den Svenska historien började ca 2014 och vi har fortfarande bara en handfull!?!

Antal MS-2016